Mga uri ng banghay aralin

Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Pamantasang De La Salle-Maynila Nais kong buwagin ang matagal nang paniniwala na walang kakayahan ang ating wika—ang wikang Filipino—na magamit sa larangan ng pagteteorya. Ganyan ba kababaw ang tingin natin sa wikang Filipino?

Mga uri ng banghay aralin

Mapagpala ang kalikasan sa kanila. Ang pangunahing hanapbuhay nilay ay ang pangingisda. Sagana sa maraming isda ang karagata. May isang diwatang nagbabantay at nag-aalaga sa mga isda at ito'y nalalaman ng mga taganayon.

Aralin Pagbabagong Morpoponemiko | Szhayne's Blog

Ngunit may mga taong sakim, ibig nilang makahuli ng maraming-maraming isda upang magkamal ng maraming salapi. Gumamit sila ng dinamita kaya't labis na napinsala ang mga isda, pati ang maliliit ay namatay.

Nagalit ang diwata sa kasakiman ng mga tao kaya't mula noon ay wala nang mahuli kahit na isda ang mga tao. Naghirap at nagutom ang mga tao at naging pangit na rin ang karagatan na dati'y sakdal ganda. Nagpulong ang mga taganayon at napagpasyahan nilang humingi ng tawad sa diwatang nangangalaga sa karagatan.

Nakiusap din silang ibalik na ang dating ganda ng karagatan at gayundin ang mga isda.

Ibabaw ng Dila

Nangako sila na hindi na gagamit ng anumang makasisira sa kalikasan. Mula nang sila'y humingi ng tawad sa diwata ay bumalik na ang ganda ng karagatan at muling dumami ang mga isda.

Nanaganang muli ang kabuhayan ng mga tao. Si Pilandok ay nahatulang ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagklipas ng ilang araw, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan.

Nakasukbit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginituang tabak.

Mga uri ng banghay aralin

Dapat ay patay ka na ngayon," ang wika ng sultan. Sila po ang nagbigay sa akin ng kayamanan. Sino po ang magnanais na mamatay sa isang kahariang masagana sa lahat ng bagay? Bakit po naririto ako ngayon? Ako na ipinatapon ninyo sa gitna ng dagat. Ako na ikinulong pa ninyo sa hawla ay naririto ngayon at kausap ninyo," ang paliwanag ni Pilandok.

Ako po'y aalis na at marahil ay hinihintay na ako ng aking mga kamag-anak. Dapat daw ay mag-isang pupunta roon ang ultan sa loob ng isang hawla.II- Paglalahad ng mga pangyayari at paglalarawan ng mga katangiang taglay ng mga tauhan sa binasang seleksyon.

Pag-iisa-isa sa mga bahagi ng akda na nagbibigay-puri sa tauhan. Punan ng mga katangian ang bawat tauhan at patunayan ito sa pamamagitan ng pagpili ng pangungusap/pahayag sa loob ng akda. ARAW NG MGA KALULUWA Paredes, Flordeliza R.

Banghay-aralin sa Sibika sa ikatlong baiting. The Modern Teacher November LVI:6 BASURA Martinez, Myda T. Pamamahala ng basura. Filipino Panghalip Filipino Panghalip Na Paari Filipino Panghalip Panao Gamit Ng Panghalip Grade 4 Panghalip Panaklaw Kailanan Ng Panghalip Panao Kaukulan Ng.

Mga uri ng banghay aralin

masusing banghay aralin sa filipino 2 i layunin sa loob ng isang oras na talakayan ang mga mag aaral ay inaasahang: a natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop b naibibigay ang ibat ibang huni o ingay na nagagawa ng.

Sa halip mga natural na pamamaraan ang ginagamit nila tulad ng crop rotation o pagpapalit-palit ng mga tanim, crop residue o mga tira-tirang bahagi ng halaman, dumi ng hayop, mga organik na basura at mga batong may mineral.

Aralin#9 Paalam Bayan Tauhan: Florante - malungkot Tagpuan: gubat Banghay Panimula - Sa gubat, si Florante'y namimighati pa rin sa sawing pag-ibig kay Laura Pataas na Akasyon - May mga dumating.

Edukasyon sa Pagpapakatao - mgtnhs - pfmlures.com